Tuntikuvaukset

Satujumppa 3-4v. 
Satujumpassa liikutaan, temppuillaan ja leikitään lapsille sopivien teemojen avulla sekä tutustutaan eri jumppavälineisiin. Ryhmässä opetetaan lapsille motorisia perustaitoja (esim. juoksu, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen ja potkaiseminen). Tunneilla harjoitellaan voimistelun alkeistaitoja mm. kuperkeikkaan ja kärrynpyörään. 

Ryhmän tavoitteena on antaa lapselle erilaisia elämyksiä liikunnan avulla. Samalla lapsi oppii toimimaan ryhmässä, kuuntelemaan, odottamaan ja noudattamaan helppoja sääntöjä. Myös pojat ovat tervetulleita mukaan!

Liikuntaleikkikoulu 5-6v. 

Liikuntaleikkikoulussa eli Liikkarissa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Tunneilla tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Ryhmässä liikkuvat sekä tytöt että pojat ja vähintään kerran kaudessa järjestetään lisäksi perheen yhteinen liikkarikerta.

Minivoimistelu 5-6v.

Voimistelun alkeita leikkien kautta! Voimisteluryhmissä liikutaan monipuolisesti voimistelun perustaitoja harjoitellen. Kokonaisvaltaiset ja innostavat tunnit antavat hyvän perustan kaikelle liikkumiselle. Motoristen perustaitojen lisäksi harjoittelemme ryhmässä toimimista sekä pidetään hauskaa uusia taitoja oppien.

Voimistelu 7-8v. 

Voimistelutunneilla harjoitellaan joukkuevoimistelun perustaitoja ja -liikkeitä jokaisen omalla taitotasolla. Kokonaisvaltaiset ja innostavat tunnit antavat hyvän perustan kaikelle liikkumiselle ja kannustavat elinikäiseen liikuntaan. 

Joukkuevoimistelu Stara 8-10v. 

Joukkuevoimistelu on monipuolinen ja kokonaisvaltainen taitolaji, joka koostuu vartalonliikkeistä, hypyistä, tasapainoista, hyppelyistä, käsi- ja jalkaliikkeistä sekä notkeus- ja akrobatialiikkeistä. Tässä ryhmässä kehitetään lajin perustaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia painopisteenä notkeuden, vartalonhallinnan sekä jalkatekniikan kehittäminen. Harjoitteluun monipuolisuutta ja vaihtelua tuovat voimisteluvälineet (pallot, hyppynarut, nauhat), telinevoimistelun telineet sekä liikuntaleikit. Joukkuevoimistelijoille hankitaan kauden aikana omakustanteinen esiintymisasu sekä lisenssi. Starojen osallistumismaksut sisältyvät kausimaksuun.

Ryhmä on ollut kasassa jo useamman vuoden ja mukaan otetaan tyttöjä, joilla on hyvä luontainen notkeus sekä mahdollisesti aiempaa voimistelutaustaa. Otathan yhteyttä ohjaajaan jos haluat sopia treenikokeilusta, yhteystiedot saat seuran puheenjohtajalta.

Ryhmä osallistuu seuran näytöksen lisäksi Voimisteluliiton Stara-tapahtumiin 2 kertaa/puolivuotiskausi (lisää Starasta: https://www.voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Tapahtumat-ja-lisenssit/Voimistelun-Asema)

Telinevoimistelu 4 vuotiaasta alkaen eri ikäryhmille
Telinevoimistelun harrasteryhmissä harjoitellaan lajin perustaitoja ja -tekniikkaa. Motorisia perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia harjoittamalla tuetaan lajitaitojen kehittymistä. Harjoittelu toteutetaan ikätasolle sopivalla tavalla ja etenkin nuorimpien ryhmissä taitoja kehitetään leikinomaisesti.

Telinevoimistelun merkkiryhmä 5-8v.

Telinevoimistelun merkkiryhmä on syksyllä 2021 uutena alkava ryhmä, joka harjoittelee suuremmilla harjoitusmäärillä kuin muut harrasteryhmät. Ryhmä harjoittelee viikossa 2 x 1,5h. Ryhmä on tarkoitettu jo aiemmin voimistelua harrastaneille ja siten voimistelun alkeet osaaville.

Telinevoimistelun merkkiryhmä harjoittelee tavoitteellisesti, kuitenkaan kilpailematta. Lajitaidoissa etenemistä seurataan suorittamalla Suomen Voimisteluliiton kehittämiä suoritusmerkkejä. Merkeissä lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuksien vaatimukset vaikenevat asteittain. Mikäli joku innostuu myöhemmin kilpailmaan, vaaditaan kilpailuoikeuteen merkkijärjestelmän neljä ensimmäistä merkkiä suoritetuksi (stara-, kupari-, pronssi- ja hopeamerkki). Siten tämä systeemi tukee tavoitteelliseen harrastevoimistelun lisäksi myös mahdollista kilpavoimistelusta innostumista. Merkkien suorittaminen mahdollistaa myös ryhmän sisällä kullekin pienryhmälle oikealla tasolla harjoittelun. Tämä mahdollistaa myös ryhmässä suuremman ikäjakauman (2013-2016). Merkkijärjestelmässä jokainen etenee omaan tahtiin ja siihen voi tutustua enemmän Suomen Voimisteluliiton sivuilla.

Merkkiryhmässä harjoittelu on lapsen ikätasolle soveltuvaa harjoittelua - tekniikkaa ja fyysisiä ominaisuuksia harjoitetaan myös leikkien ja mielikuvien kautta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tämä ryhmä on kohdistettu nimenomaan niille, jotka ovat innostuneet harjoittelemaan lajia enemmän. Ohjaajat suunnittelevat tunnit johdonmukaisesti tavoitteita tukien ja lasten asenteen (käyttäytyminen ja innostuneisuus) tulee tukea harjoittelua. Tavoitteellinen harjoittelu vaatii myös fyysisten ominaisuuksien (erityisesti voima ja liikkuvuus) harjoittelua. Jokaista neljää telinettä (eritasonojapuut, hyppy, permanto ja puomi) harjoitellaan tasaisesti. Lisäksi harjoittelua tehdään trampoliinilla. 

Satutanssi 3-4v.

Satutanssissa tutustutaan tanssiin satujen leikkien avulla. Keinoina käytetään tuttuja satuja ja musiikkia.  

Tanssiliikunta 5-6v. 
Tanssiliikunnan tunneilla on tärkeintä liikunnan ilo musiikin ja lorujen siivittämänä. jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas meidän tanssitunneillamme. Tanssiliikunnan tavoitteina on kehittää lapsen kykyä liikkua musiikin mukaan, itseilmaisua ja kehonhallintaa. 

Luova tanssi 6-8v ja 9-11v.

Tunneilla opitaan eri tanssilajien tekniikkaa, oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Itseilmaisu, ryhmässä toimiminen ja liikkumisen ilo ovat tärkeässä osassa toimintaa. Akrobatia, luovat harjoitteet ja improvisaatio kuuluvat tuntien ohjelmaan. Tanssimisen lisäksi hyödynnetään monipuolisesti myös muita salin tarjoamia liikuntamahdollisuuksia.

Nykytanssi 11-14v. 
Nykytanssissa liikutaan monipuolisesti erilaisten koreografioiden ja harjoitteiden avulla. Tavoitteena on kehittää omaa kehonhallintaa ja ilmaisua. Nykytanssissa hyödynnetään omaa kehonpainoa ja liikeratoja. Tunneilla voidaan tehdä akrobaattisia liikkeitä, lihaskuntoa sekä liikkuvuusharjoitteita. 

Perhetemppukoulu 2-3v. ja 4-6v.
Perhetemppukoulussa lapsi liikkuu yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteena on harjoittaa monipuolisesti motorisia taitoja ikäryhmälle sopivin tavoin; leikkien, telineradoilla temppuillen ja taitoharjoittelupisteillä turvallisesti oman aikuisen kanssa harjoitellen. Hauskaa ja kehittävää jumppaa, jossa lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on tärkeää. Aikuinen saa halutessaan myös treenin heittäytymällä mukaan jumppaan - ja se vasta lapsesta onkin mukavaa!

LIIKU VAPAASTI-tunti 

Lohjan Naisvoimistelijat tarjoaa tulevalla kaudella koko perheelle loistavan mahdollisuuden liikkua edullisesti yhdessä. Metsolan koulun liikuntasalissa järjestetään tiistaisin Liiku vapaasti - tunti, joka tarjoaa mahdollisuuksia liikkua, leikkiä, pelata ja temppuilla oman vanhemman tai vaikka koko perheen kanssa. Tunti alkaa klo 17.50 ja mukana voi touhuta aina klo 18.40 asti.

Tunnit rakennetaan perheille valmiiksi seuran ohjaajien toimesta ja he toimivat myös tunnin valvojina. Kolmen viikon välein vaihtuvat teemat tarjoavat monipuolisesti liikkumisen iloa niin välineiden kuin vaikkapa temppuratojen ja pallopelien parissa.

Osallistumismaksu on 2€ / lapsi ja vanhemmat sekä alle 2 -vuotiaat liikkuvat mukana täysin ilmaiseksi. Halutessaan voi tunneista kerätä omaan liikuntapassiin tarroja ja näin kuuden kerran jälkeen seuraava tunti on koko perheelle ilmainen!

Tunneille ei ole ennakkoilmoittautumisia. Maksu paikan päällä kortilla.

HUOM! Tunneilla vanhemmat ovat vastuussa omista lapsista. Osallistujat eivät ole seuran vakuutuksen piirissä.

Seuran ohjaajat ovat paikalla valvomassa, mutta eivät ohjaa tuntia.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temppukoulu, pojat
Perhetemppukoulu
Lasten tanssiliikunta
Perhetemppukoulu