Liikuntaleikkikoulu

MIKÄ LIIKUNTALEIKKIKOULU?


Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua.

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Liikuntaleikkikoulu -toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. 


LIIKKARI 5-6V 


Kaikki Liikkari 5-6v ryhmään osallistuvat saavat ensimmäisellä tunnilla itselleen oman kotitehtävävihkon, joka tukee Liikuntaleikkikoulussa opittavia taitoja. Jokaisesta tunnista saadaan tarra omaan kotitehtävävihkoon, joten vihko kulkee lapsen mukana harrastukseen sekä kotiin. Mukana vihkossa on myös hauskoja liikuntavinkkejä koko perheelle. Noin kerran lukukaudessa järjestetään lisäksi koko perheen yhteinen Liikkarikerta.