Päivitetty kasvomaski-suositus /päivitetty 1.11.2020!

15.10.2020

Lohjan Naisvoimistelijat ry noudattaa Lohjan kaupungin antamaa kasvomaskiohjeistusta.

Lohjan kaupungin ohjeistus kasvomaskien käyttöön 2.11.2020

Lohjan kaupunki edellyttää kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntaan käytettävissä tiloissa. Ohjeistus tulee voimaan 2.11.2020 alkaen. 

Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen kaikissa vapaa-ajan tiloissa. Epidemiologisen arvion perusteella katsotaan kuitenkin, että sisäliikuntatiloissa on perusteltua suosituksen sijasta edellyttää kasvomaskin käyttöä.

Lohjan Naisvoimistelijat ry noudattaa toiminnassaan kaupungin ohjeistuksia. 

Lisätietoa https://www.lohja.fi/ajankohtaiset/kasvomaskien-kayttoa-edellytetaan-kaupungin-sisaliikuntaan-kaytettavissa-tiloissa/

 

 

Lohjan kaupungin kasvomaskisuositus 6.10.2020

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Lohjalla mm. seuraavassa tilanteessa:

  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
    • Esimerkkinä tällaisesta tilasta on: Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)

Suositus koskee kaikkia 15 vuotta täyttäneitä. Lisätietoja https://www.lohja.fi/muut-uutiset/lohjan-kaupungin-kasvomaskin-kayton-suositus-laajenee/ .

Seura suosittelee kasvomaskin käyttöä aikuisille jumppareille sekä vanhemmille ja huoltajille vietäessä tai hakiessa lasta seuran tunneilla pukuhuoneissa/muissa yleisissä sisätiloissa. Huolehditaan edelleen myös hyvästä käsihygieniasta ja pyritään pitämään 1-2 metrin turvavälit. Lisäksi pyritään välttämään sisätiloissa oleskelua.

Maskisuositus koskee myös perhetemppukoulua ja liiku vapaasti-tuntia.